AMAÇ

Amaçİzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; yaşam boyu öğrenme talebinde bulunan her kesimin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile ulusal ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşlar ile iş birliği sağlayarak bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmaktır.