Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifika Programı

Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN
SEKTÖRE YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMLARI
Free
  • 0 katılımcı
  • 0 ders
  • 0 quizzes
  • 0 week süre
0 katılımcı

Genel Bilgiler

Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi işyerlerinde çalışanlara “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilecektir.

Eğitim süresi, çalışanların işyerlerinin tehlikelilik sınıfına göre değişmektedir. Az tehlikeli işyerleri için sekiz saat, tehlikeli işyerleri için on iki saat, çok tehlikeli işyerleri için ise on altı saat eğitim verilecektir. *

* Eğitime katılmadan önce almanız gereken eğitim süresini belirlemek için, işyerinizin tehlikelilik sınıfını aşağıdaki linkten öğreniniz.

EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5)

 

Eğitim kapsamında çalışanlara, çalışma mevzuatında geçen genel konulardan sağlık konularına ve teknik konulara kadar birçok konu başlığı altında eğitimler verilecektir.

Eğitimler bireysel olarak alınabileceği gibi, işyeri ve işletmelere grup halinde eğitimler de verilecektir.

Katılımcılara, yönetmelikte belirtilen konular anlatılacak olup, eğitim sonunda Yön. m.15’e uygun “Eğitim Katılım Belgesi” verilmektedir.

Eğitim tarihi duyurulacak olup olup, ücret:      8 saatlik eğitim 400 TL + KDV

12 saatlik eğitim 600 TL + KDV

16 saatlik eğitim 800 TL + KDV

Kesin kayıt için yapılacak ödemeler, İBÜSEM Kayıt Ofisinden teyit alınmadan gerçekleştirilmemelidir.

 

Programın Amacı

Program, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konmasını amaçlar. Böylece iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamak aynı zamanda eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını sağlamak öncelikli hedeftir.


Program Süresi

Program kapsamında verilecek ders süresi çalışanların işyerlerinin tehlike sınıfına göre değişecektir.

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

temel eğitim verilecektir.


Programın Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN EMİR


Program Ücreti

8 saatlik eğitim 400 TL + KDV

12 saatlik eğitim 600 TL + KDV

16 saatlik eğitim 800 TL + KDV

  • Merkezimiz kayda açık olan eğitimlerde istediği zaman değişiklik (ücret, eğitimci, başlama ve bitiş tarihi vb.) yapabilir. Katılımcı son kayıt tarihine kadar eğitimden ayrılma ve ücret iadesi talebinde bulunmadığı takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
  • Merkezimizin son kayıt tarihine kadar yapmış olduğu indirimler, halihazırda kayıt olmuş olan tüm katılımcılara da uygulanır. Ödenmiş ücretlerde indirim tutarına isabet eden kısım katılımcıya iade edilir.
  • Merkezimiz, tamamlanmış ya da devam etmekte olan eğitimlerin yeni açılan gruplarının eğitim ücretlerinde artış ya da indirime gidebilir. Bu durumda aynı eğitimin tamamlanmış ya da devam eden grubunda eğitim almış ya da almaya devam eden katılımcılar, kendilerine de indirimin uygulanmasını ya da ücret iadesi yapılmasını talep edemezler.

İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free