Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitim Programı

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI
HUKUK ALANINDAKİ DİĞER EĞİTİMLER
Free
  • 0 katılımcı
  • 0 ders
  • 0 quizzes
  • 0 week süre
0 katılımcı

Genel Bilgiler

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ndeki (Resmî Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Program Çıktıları

Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.


Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları) 

Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra, üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

Diğer koşullar için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz.


Program Yeri ve Kontejan

İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi

Sınıf kontenjanı 30 kişidir


Program Süresi 

Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.

Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır.


Eğitimin Koordinatörü: Prof. Dr. Serkan Çınarlı


Eğitim Ücreti: Duyuralacaktır.


İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

 

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free