Doğrudan Yabancı Yatırımların Hukuki Çerçevesi ve Yatırım Tahkimi Sertifika Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL
HUKUK ALANINDAKİ DİĞER EĞİTİMLER
Free
  • 0 katılımcı
  • 0 ders
  • 0 quizzes
  • 0 week süre
0 katılımcı

Genel Bilgi

Ders, yabancı sermayenin sınırlar arası dolaşımının temel vasıtası olan yabancı yatırımlar özelinde incelenmesine ilişkindir. Yabancı yatırım ilişkisi, hem yatırım faaliyetinde bulunan girişimciler (yatırımcılar), hem de yatırımı kabul eden devletler bakımından büyük önemi haizdir. Yatırımcı ve ev sahibi devletler arasındaki ilişkinin kurulması sırasında tarafların uzlaşan menfaat ve beklentilerinin ilerleyen dönemlerde farklılaşabilmesi, bu alanda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına uygun bir zemin hazırlamaktadır. Yatırım uyuşmazlıkları genel uyuşmazlıklara kıyasla daha yüksek meblağları içeren uyuşmazlıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum yatırım uyuşmazlıkları ve bu uyuşmazlıkların çözümünü yatırımcılar ve ev sahibi devletler kadar, uluslararası ekonominin de önemli konularından biri haline getirmiştir. Üstelik bu uyuşmazlıkların kamusal boyutu haiz olması, uyuşmazlık çözüm süreçlerine ulusal ve uluslararası kamuoyunun da yoğun ilgi göstermesine sebebiyet vermektedir.

Program kapsamında yatırım ilişkisi, alandaki tüm paydaşların etkileri gözönüne alınarak çok yönlü bir bakış açısı ile irdelenecektir. Dersin ilk yabancı yatırımcının ev sahibi devlette faaliyette bulunmasının hukuki zemini incelenecektir. Bu bağlamda Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve başta Türkiye’nin taraf oldukları olmak üzere yatırım anlaşmaları incelenecektir. Dersin ilerleyen aşamalarında yatırım ve yatırımcı kavramları incelenerek, yabancı yatırımlara sağlanacak ayrıcalıklardan kimlerin faydalanabileceği açıklığa kavuşturulacaktır. Dersin son kısımları ise yatırım alanındaki uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yönteminin işleyişi üzerinde durulacak, konuya ilişkin karar incelemeleri yapılacaktır.

Yatırım hukuku, hem ulusal hem de uluslararası boyutları haiz bir sistemdir. Bu anlamda, ulusal organları olduğu kadar UNCTAD, OECD, Dünya Bankası, ICSID ve uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren diğer kurumları da bu hukuki rejimin oluşması ilgilendirmektedir. Yine bu anlamda yatırım hukuku ulusal ve uluslararası gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Dersin final kısmı bu amaçla yabancı yatırım sistemine ilişkin krizlere, sisteme yönelik eleştirilere ve bu doğrultuda gelişen iyileştirme çalışmalarına ayrılacaktır.


Program Süresi: 42 Saat / 7 Hafta


Programın Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL


Program Ücreti: 2.750 TL + KDV


İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

 

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free