İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN
T.C. ADALET BAKANLIĞI ONAYLI HUKUK EĞİTİMLERİ
Free
 • 0 katılımcı
 • 0 ders
 • 0 quizzes
 • 0 week süre
0 katılımcı

Programın Amacı ve İçeriği

İş mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, işçilik alacaklarının hesaplanması gibi konularda, bilirkişi adaylarına iş hukukuna ilişkin teorik eğitim verilmesi ve farazi olaylar üzerinde alacakların doğru hesaplama yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda verilecek eğitim şu konuları içermektedir:

 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • İş Hukukunda Temel Kavramlar
 • İş Hukukunda İşçilik Alacakları
 • Ücretin Tespiti
 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Ayrımcılık Tazminatı
 • Sendikal Tazminat
 • Boşta Geçen Süre Ücreti
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Belirli Süreli Sözleşmenin Süresinden Önce Feshi (Bakiye Süre Ücreti) ve Cezai Şart
 • Yeni İş Arama İzin Ücreti
 • Akit Yapma Yükümlülüğüne Aykırılık Tazminatı (4857 sK. md. 30-31)
 • Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil, Yıllık İzin, Hafta Tatili Ücreti Alacakları
 • Rekabet Yasağı Tazminatı
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısıyla Maddi ve Manevi Tazminat

Programın Hedef Kitlesi

Programın hedef kitlesi, iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunan veya bilirkişilik yapmış olan ve üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmuş kişilerdir.


Program Süresi: 24 Saat


Programın Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN EMİR


Program Ücreti: 1200 TL + KDV


İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

 

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free