R ile Ekonometrik Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan EKİNCİ
SEKTÖRE YÖNELİK SERTİFİKA PROGRAMLARI
Free
  • 0 katılımcı
  • 0 ders
  • 0 quizzes
  • 0 week süre
0 katılımcı

Programın Amacı

Bu programın amacı katılımcılara, zaman serisi ve panel veri analizi tekniklerini kullanarak iktisadi modelleri test etme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca örnek veri seti üzerinden yapılan analizler ile katılımcılar, temel ekonometrik analizleri yapabilme ve R yazılım programını etkin bir şekilde kullanabilme becerisi de elde etmiş olacaktır.

Hitap Edilen Kitle

Bu eğitimin içeriği şu kişiler için oluşturulmuştur;

Akademisyenler: Uluslararası dergilerde yayın yapma motivasyonunu artırmak isteyen ve teknik öğrenme talebinde bulunanlar.

Özel sektörde çalışan uzmanlar/temsilciler: Programının kazandırdığı içselleştirilmiş teknikler (yöntem) yoluyla kurum içi ve kurumlararası rekabet gücü kazanmak isteyenler.

Lisansüstü öğrenciler: Yukarıda belirtilen iki hedef kitlenin yanısıra, lisansüstü tezlerde (doktora/yüksek lisans) yaygın bir şekilde kullanılan ekonometrik tekniklerle çalışmalarını daha da “özgün” kılma çabası içinde olanlar.

Katılımcıların Temel Ekonometri bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Planlanan Tarih Aralığı:  22 Şubat 2021 – 5 Mart 2021 (20 saat / 2 Hafta )

Planlanan Eğitim Ücreti: 400 TL

  • Merkezimiz kayda açık olan eğitimlerde istediği zaman değişiklik (ücret, eğitimci, başlama ve bitiş tarihi vb.) yapabilir. Katılımcı son kayıt tarihine kadar eğitimden ayrılma ve ücret iadesi talebinde bulunmadığı takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
  • Merkezimizin son kayıt tarihine kadar yapmış olduğu indirimler, halihazırda kayıt olmuş olan tüm katılımcılara da uygulanır. Ödenmiş ücretlerde indirim tutarına isabet eden kısım katılımcıya iade edilir.
  • Merkezimiz, tamamlanmış ya da devam etmekte olan eğitimlerin yeni açılan gruplarının eğitim ücretlerinde artış ya da indirime gidebilir. Bu durumda aynı eğitimin tamamlanmış ya da devam eden grubunda eğitim almış ya da almaya devam eden katılımcılar, kendilerine de indirimin uygulanmasını ya da ücret iadesi yapılmasını talep edemezler.

Ders İçeriği

R Program Diline Giriş (2 saat)

1 saat

R ve RStudio Kurulumu

R Diline Genel Bakış, R’da temel operatörler, Yerel dosyadan (Metin ve Excel) ve internetten veri alışverişi

1 saat

R’de temel ekonometrik paketlerin tanıtılması

Doğrusal Regresyon Modeli (1 saat)

1 saat

Modelin kurulması

Parametrelerin tahmin edilmesi

Model sonuçlarının değerlendirilmesi ve hipotez testleri

R’de örnek uygulamalar

Zaman Serisi Modelleri ve Uygulamaları (6 saat)

2 saat

Birim Kök Kavramı ve Birim Kök Testleri

Eşbütünleşme Analizi ve Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli ve Nedensellik Analizi

Vektör Otoregresif Modeller

4 saat

R’de örnek uygulamalar

Finansal Zaman Serisi Modelleri ve Uygulamaları (5 saat)

2 saat

Finansal Zaman Serilerinin Özelikleri

Tek Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri

Çok Değişkenli Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri

Finansal Piyasalarda Balonların Tespiti

3 saat

R’de örnek uygulama

Panel Veri Analizi ve Uygulamaları (6 saat)

2 saat

Panel (Havuzlanmış) EKK Tahmini ve Birim Etkilerin Testi

Sabit ve Rassal Etkili Panel Veri Modelleri

Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri

Heterojen Panel Veri Modelleri

Yatay Kesit Bağımlılık

Birinci ve İkinci Nesil Birim Kök Testleri

Dinamik Panel Veri Modelleri ve GMM Tahmincisi

4 saat

R’de örnek uygulama

Eğitimin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ekinci

İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free