Yabancı Hakem Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması ve Tenfizi Sertifika Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL
HUKUK ALANINDAKİ DİĞER EĞİTİMLER
Free
  • 0 katılımcı
  • 0 ders
  • 0 quizzes
  • 0 week süre
0 katılımcı

Programın Amacı

Ticaret, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerden geniş çapta etkilenen alanlardan biridir. Günümüzde ticari faaliyetlerin kayda değer bir miktarı sınır aşıcı biçimde gerçekleşmektedir. Bu faaliyetlerin bir kısmı uluslararası nitelikli ticari sözleşmeler çerçevesinde, bir kısmı ise doğrudan yatırımlar şeklinde hayata geçirilmektedir. Her iki faaliyet türü de fırsatları ve riskleri barındırmaktadır. İlişkinin başında tarafların örtüşen menfaatlerinin zaman içerisinde çelişmesi olağan bir durumdur ve böyle bir durumda uyuşmazlık çözüm yollarının niteliği, işleyişi ve etkililiği risk yönetiminin önemli ayaklarındandır.

Uluslararası niteliği haiz iş uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim, son dönemlerin gözde yöntemidir. Ne var ki, yabancı mahkeme kararları hususunda olduğu gibi, uluslararası nitelikli hakem kararlarının bakımından da tanınma ve tenfiz olanakları, uyuşmazlık çözümünün en can alıcı kısımlarındandır. Bu nedenle, hem sözleşmelerin müzakere ve akit aşamalarında, hem de tahkim kurum ve kurallarının seçiminde, kararın icra edileceği devletin yabancı hakem kararlarının tanınma ve tenfizi konusunda benimsediği yaklaşım kritik önem taşımaktadır. Bu önem dolayısıyla uluslararası nitelikli hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, bugün ulusal düzenlemeler kadar, uluslararası düzenlemelere de konu olmaktadır.

Program kapsamında yabancı hakem kararlarının etkisi, uluslararası ticaret tahkimi kapsamında alınmış hakem kararlarının tenfizi ve yatırım tahkimi kapsamında alınmış hakem kararlarının tenfizi olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Her iki başlığın da uluslararası alanda düzenlenmiş olması nedeniyle, konuya ilişkin ulusal mevzuat yanında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar da inceleme konusu yapılacaktır. Bu bağlamda ICSID, ICC ve SCC gibi etkili kurumların konuya ilişkin düzenlemeleri incelenecek, ayrıca Washington Konvansiyonu ve Enerji Şartı Anlaşmasının konuya ilişkin hükümleri örnek kararlar ışığında analiz edilecektir.


Eğitim Süresi: 2 gün / 12 saat


Eğitimin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hande ÜNSAL


Planlanan Eğitim Ücreti: 550 TL (KDV DAHİL)


İletişim

Tel: 0 232 493 00 00
E-mail: ibusem@bakircay.edu.tr
Web: ibusem.bakircay.edu.tr

 

Müfredat Bulunmamaktadır
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free