MİSYON-VİZYON

MİSYON-VİZYON


MİSYONUMUZ:

  • Bilgi birikimi ve deneyimin paylaşılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite öğrencilerine, kamu ve özel sektör çalışanlarına, yaşam boyu öğrenme talebinde bulunan kitlelere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim hizmeti vermek, kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak suretiyle Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek,
  • Üniversitenin lisans ve lisansüstü programları dışında, teknolojik eğitim materyalleri ile uygulamalı ve teorik olarak eğitimler vermek ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,
  • Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlayarak, iş dünyasının taleplerine uygun, donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla uluslararası standartlarda eğitim programları geliştirmek, hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak,
  • Bireylerin nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, gelişen teknolojiye daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi ve insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi için yaşam boyu öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak,
  • Örgütsel ve bireysel öğrenme ile sürdürülebilir üretkenlik temel değerlerine yönelik insan kaynaklarını geliştirmek, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ortamlar oluşturmak ve girişimciliğin bir kültür haline getirilmesini sağlamak,
  • Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerini desteklemek ve meslek kazandırıcı eğitimler düzenlemek.

 

VİZYONUMUZ:

Yaşam boyu öğrenimin herkes için ulaşılabilir olmasını ilke edinmiş, üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlayan, etik kurallarından, kalite ve standartlarından taviz vermeksizin eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, alanında öncü, yenilikçi, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.